Wat is procesfinanciering precies?
09 oktober 2020 

Wat is procesfinanciering precies?

In de periode tussen 2000 en 2010 zijn veel eindloon pensioenregelingen van pensioenverzekeraars omgezet naar beschikbare premieregelingen. Uit de rechtspraak blijkt dat u als werknemer expliciet had moeten worden gewaarschuwd voor de risico’s als gevolg van deze overgang en de financiële gevolgen van de wijziging. In de praktijk en uit jurisprudentie blijkt dat dit laatste in onvoldoende mate is gebeurd. Wanneer u uw mogelijke pensioenverlies als gevolg hiervan heeft berekend of contact heeft gehad met één van onze juridische adviseurs, kunt u besluiten of u met ons een claim wilt starten. In eerste instantie gaan wij in zeer goed overleg met u en alle overige partijen met uw claim aan de slag om volledig op basis van no cure – no pay tot een compromis te komen. Maar wat wanneer uw claim uiteindelijk zelfs door naar de rechter gaat? Wie betaalt dan de kosten?

Wat is procesfinanciering?

Procesfinanciering is een transactie waarbij een derde partij u de financiële middelen biedt zodat u een rechtszaak kan voeren of hiermee verder kan gaan. U krijgt financiering om de kosten van een eventuele procedure te dekken. In ruil daarvoor, maar alleen als de zaak wordt gewonnen, ontvangt de financier een overeengekomen deel van de opbrengst van de vordering. U hoeft dus geen bedrag te reserveren vanuit uw vermogen. De financiële kant van uw zaak wordt geheel overgenomen. Er zijn geen kosten meer, ook niet als u uw zaak zou verliezen. Wanneer wij inzake uw pensioenverlies voor u aan de slag mogen, betaalt onze procesfinancier Capaz de eventuele kosten die gemaakt moeten worden om uw claim te verhalen. Met procesfinanciering loopt u geen enkel financieel risico. Samen investeren wij in uw juridisch gelijk.

Verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Uw claim is terecht maar wat blijft hiervan over nadat wij niet onverhoopt tot een compromis voor u kunnen komen, en uw claim resulteert in juridisch getouwtrek? Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Een schatting van de kosten van een gerechtelijke procedure inzake pensioenverlies bedraagt normaliter circa € 20.000,-. Soortgelijke rechtszaken worden vaak niet ingediend vanwege het gebrek aan financiering. Ook worden rechtszaken opgeschort vanwege de lange looptijd en het gebrek aan financieel uithoudingsvermogen. Of u gelijk krijgt inzake uw claim is normaal gesproken helaas dus afhankelijk van uw financiële mogelijkheden.

Zelfs bij een rechtszaak ‘no cure, no pay’

‘No cure, no pay’ is bij ons ook echt ‘no cure, no pay’. Wij hebben dermate vertrouwen in onze service dat wij u wat betreft pensioenverlies een geheel verzorgd traject bieden, waarbij u geen eigen geld nodig heeft. Wij gaan ervan uit dat een goed resultaat bereikt kan worden. Er worden door ons alleen kosten berekend wanneer u daadwerkelijk een bedrag ontvangt als compensatie van uw pensioenverlies. In het geval uw claim uiteindelijk niet door ons verhaald zou kunnen worden, kost het u helemaal niets. Wij betalen de kosten tijdens de gehele bemiddeling. Mocht dit toch niet lukken, zijn wij bereid om uw zaak zelfs tot uiteindelijk de Hoge Raad te verdedigen.

Vragen over Claim uw pensioenverlies en onze werkwijze?

Er zijn veel vragen over Claim uw pensioenverlies, of het echt no cure, no pay is en over procesfinanciering. Wij hebben hier de meest gestelde vragen voor u verzameld. Neem gerust contact met ons op wanneer u verdere vragen heeft of aanvullende informatie zou willen ontvangen.