Pensioenverlies? Wat kunt u eraan doen?
06 november 2020 

Pensioenverlies? Wat kunt u eraan doen?

Het zal je maar gebeuren. Maandagmorgen, inmiddels 20 jaar geleden, stuurt jouw werkgever je een brief dat er donderdag om 16:00 uur een informatiesessie over de pensioenregeling is op het kantoor in het bedrijfsrestaurant. Jij wordt geacht  hierbij aanwezig te zijn. In de uitnodiging wordt al aangegeven dat de pensioenregeling zal worden veranderd.

Van eindloon naar beschikbare premieregeling.

Op die donderdagmiddag staat de pensioenadviseur van de werkgever voor de groep in de bedrijfskantine. Aardige man, goed verhaal, altijd strak in het pak en een mooie stropdas. Hij vertelt dat de eindloon pensioenregeling te duur wordt. Dat had je in die tijd ook wel eens in de krant gelezen, dus helemaal overvallen doet het je niet. De adviseur vertelt verder dat hij erg zijn best heeft gedaan om een goed alternatief te zoeken. Samen met de werkgever heeft hij besloten dat er wordt geswitcht naar een beschikbare premie regeling. Je snapt niet alle details, maar dat maakt niet zoveel verschil, want je snapte van de oude regeling ook al niet volledig. Je moet bij de nieuwe pensioenregeling wel zelf beleggingsbeslissingen gaan nemen, maar daar helpt de verzekeringsmaatschappij jou natuurlijk bij.

Het risico van de dalende rente.

Ook loop je het risico dat als de rente daalt, ook jouw pensioen daalt. De pensioenadviseur zegt echter dat hij al rekening heeft gehouden met een iets lagere renteberekening. Kortom het ziet er allemaal best wel plausibel uit. Daarnaast wordt er een voorbeeldberekening gepresenteerd en daaruit blijkt dat de kans dat je uiteindelijk een veel hoger pensioen zult krijgen zelfs heel reëel is. Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar de pensioenadviseur maakt de indruk dat hij weet waar Abraham de mosterd haalt. Alleen zou later blijken dat hij hierbij zijn eigen mosterd niet vergeten is, want de provisie op beschikbare premieregelingen was toen torenhoog.

Het pensioen is veel lager dan gedacht!

Nu is de pensioendatum daar en wat schetst jouw verbazing? Het pensioen is veel lager dan wanneer je de eindloonregeling had gehouden! Op zich zou een beetje lager nog niet zo heel erg zijn, maar dit is wel heel veel lager. Je ontvangt maar de helft van wat je had gedacht te zullen ontvangen. Toch maar even de pensioenadviseur van indertijd gebeld. Uiteindelijk is hij degene die het advies heeft gegeven en samen met jou de benodigde formulieren had ingevuld. Hij vindt het heel vervelend, maar hij had er toen toch echt voor gewaarschuwd dat de rente ook laag kon zijn en dan is jouw pensioen ook laag.

Is er een oplossing?

In totaal is tussen 1999 en 2005 de totale afname van het aantal eindloonregelingen 325.000 in Nederland. Tegelijkertijd zien wij in die jaren een toename van het aantal premieregelingen van bijna 290.000. Inmiddels is er de afgelopen jaren veel rechtspraak over dergelijke situaties en veranderingen geweest. In het kort had de pensioenadviseur u en uw collega’s toentertijd in het bedrijfsrestaurant expliciet moeten waarschuwen voor het risico van een lage rente. In 2017 heeft de Hoge Raad daar in een arrest expliciet op gewezen.

Bij Claim uw pensioenverlies kunnen wij u in een dergelijke situatie helpen. Zelfs op basis van no cure, no pay en inclusief eventuele procesfinanciering. In de praktijk wordt er in goed overleg een compromis gevonden. In sommige situaties is er meer aan te doen dan vaak op voorhand wordt gedacht. Zit u in een situatie waarbij uw pensioen verzekerd is (was) bij een verzekeringsmaatschappij en uw pensioenregeling in de periode tussen 1990 en 2010 gewijzigd is van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling? Bereken uw pensioenverlies dan in onze calculator of neem voor vragen en verdere informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.