De rechtspraak over voorlichting bij wijziging van uw pensioenregeling
23 maart 2021 

De rechtspraak over voorlichting bij wijziging van uw pensioenregeling

Volgens recente rechtspraak moet u bij het wijzigen van uw pensioenregeling op de hoogte zijn gebracht over welke risico’s u in de nieuwe situatie gaat lopen ten opzichte van de oude situatie. Het liefst gebaseerd op uw persoonlijke relatie moet u expliciet zijn voorgerekend wat de gevolgen zijn. Volgens jurisprudentie is pensioenvoorlichting onvoldoende als u alleen geattendeerd bent op beleggingsrisico’s, risico’s van toenemende levensverwachting of een lage rentestand.

Wanneer is er sprake van goede pensioenvoorlichting?

Er moet u ook voorgerekend zijn wat uw pensioen zal bedragen in het geval één of meerdere risico’s zich zouden voorden. Als dit niet expliciet duidelijk is gemaakt, heeft u een zeer goede kans op een claim. Van goede voorlichting is pas sprake wanneer u op alle effecten van de wijziging in de pensioenregeling bent gewezen. Wat aan u duidelijk gemaakt moet zijn is het effect van de wijzigingen wanneer het salaris in de toekomst stijgt. Dit moet het liefst aan u persoonlijk zijn voorgerekend op basis van een reëel scenario ten aanzien van mogelijke salarisstijgingen vanaf het moment dat de pensioenregeling is gewijzigd. Wanneer deze berekening niet, of onvoldoende is gemaakt, dan heeft u een goede kans alsnog pensioenrechten te kunnen claimen.

Voorgerekende risicosecentatio’s

Als uw pensioenregeling in het verleden is omgezet van eindloonpensioen naar een beschikbare premie, krijgt u geen gegarandeerd pensioen meer. U bent afhankelijk van een aantal risico’s. Deze risico’s moeten u voldoende inzichtelijk zijn gemaakt. Daarvoor moet u de volgende informatie in de vorm van persoonlijke berekeningen hebben ontvangen:

  1. Risicoscenario ten aanzien van de rentestand: Hoe lager de rente, hoe lager uw pensioen. Meestal werd wel een prognose van het pensioen gegeven op basis van een actuele rentestand zoals die geldt op het moment van wijzigen van de regeling. Er moet echter ook een berekening zijn gemaakt van een negatief scenario, bijvoorbeeld wat uw pensioen zal zijn bij een rentestand van 1%, of 0,5%. Dit moet heel expliciet zijn berekend en is in de praktijk zelden gedaan. Het feit dat in algemene zin op het risico is gewezen is onvoldoende. Ontbreekt de berekening op een extreem lage rentestand, dan heeft u een goede kans op een claim.
  2. Risicoscenario ten aanzien de ontwikkeling van de levensverwachting: Als de wijziging bijvoorbeeld op uw 45e heeft plaatsgevonden, moet expliciet zijn voorgerekend wat het gevolg voor uw pensioen van een toename van de levensverwachting is. Als dit niet expliciet inzichtelijk is gemaakt, heeft u een goede kans op een claim.
  3. Als u vanaf het moment van wijzigen zelf keuzes moest gaan maken ten aanzien van beleggingen (in beleggingsfondsen), moet u expliciet zijn voorgerekend aan de hand van concrete voorbeelden, wat de financiële gevolgen voor u zouden zijn bij tegenvallende beleggingsresultaten. U moet concrete berekeningen hebben gekregen over de gevolgen hiervan voor uw pensioen. Als dit niet expliciet inzichtelijk is gemaakt, heeft u een goede kans op een claim.

Hoe kunnen wij u helpen met uw claim?

Claim uw pensioenverlies helpt u met uw claim. Zelfs op basis van no cure, no pay en inclusief eventuele procesfinanciering. In de praktijk wordt er in goed overleg een compromis gevonden. In sommige situaties is er meer aan te doen dan vaak op voorhand wordt gedacht. Zit u in een situatie waarbij uw pensioen verzekerd is (was) bij een verzekeringsmaatschappij en uw pensioenregeling in de periode gewijzigd is van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling? Bereken uw pensioenverlies dan in onze calculator of neem voor vragen en verdere informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.