Pensioenregelingen en wijzigingen
26 maart 2021 

Pensioenregelingen en wijzigingen

Pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen kenmerken zich vaak door veel wijzigingen. In de loop der jaren zijn deze aangebracht vanwege aanpassingen in (fiscale) wet- en regelgeving en soms ingegeven door een wens in het verleden van de werkgever. In beide situaties is het echter in de regel noodzakelijk dat de werknemer instemt met de wijziging.

Instemming met de wijziging

Het is voor de werkgever verstandig deze instemming schriftelijk te vragen. Echter de praktijk leert ons dat de schriftelijke instemming meestal niet gevraagd is. Veelal werd er gewerkt met een zogenaamde “negatieve optie”. Dit houdt in dat wanneer de werknemer niet gereageerd heeft op (herhaaldelijke) verzoeken, de wijziging toch werd doorgevoerd. In het verleden gold hierbij dat een werkgever zich ervan dient te overtuigen dat de werknemer “ondubbelzinnig” heeft ingestemd.

Welbewuste instemming en overige spelregels

Later heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er sprake dient te zijn van een “welbewuste” instemming (zie o.a. het CZ arrest d.d. 12-02-2010 ECLI:NL:HR:2010:BK3570). De norm die bij een negatieve optie wordt gehanteerd is, grofweg, of de werknemer goed is geïnformeerd en/of heeft kunnen begrijpen wat de wijziging precies inhoudt. Tevens is het verstandig voor de werkgever om een aantal procedurele spelregels in acht te nemen. De medewerker moet voldoende bedenktijd hebben en in staat worden gesteld om een deskundige te raadplegen.

Wat leert onze praktijk?

In de praktijk komen wij veel voorbeelden tegen waarbij sterk getwijfeld kan worden of die welbewuste instemming wel aanwezig is. Wanneer dat namelijk niet het geval is, kan een werknemer bijvoorbeeld bij ontslag of einde dienstverband alsnog de nakoming van de ‘oude’ pensioenregeling vorderen. Aangezien pensioenregelingen in de loop der jaren structureel zijn versoberd, is hier wellicht ook veel voor de werknemer te halen. Omgekeerd houdt dat voor de werkgever in dat de potentiele schade fors zou kunnen zijn.

Gewijzigde regeling en Claim uw Pensioenverlies

Van ‘welbewustheid’ kan pas sprake zijn wanneer een werknemer op de hoogte is gesteld van alle financiële risico’s en consequenties van een wijziging in een pensioenregeling. Is uw pensioen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij?  En is uw pensioenregeling begin deze eeuw gewijzigd van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling? Bereken uw pensioenverlies dan in onze calculator of neem voor vragen en verdere informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.