De claim

Achtergrond ontstaan pensioenverlies

Voornamelijk tussen 2000 en 2010 zijn veel eindloon- en middelloonregelingen omgezet naar beschikbare premieregelingen. Hierbij heeft u ongetwijfeld voorlichting en uitleg van uw werkgever of een pensioenadviseur gekregen. Echter blijkt uit de rechtspraak dat dit vaak onvoldoende is geweest. Er zijn drie aspecten die ten grondslag liggen aan uw pensioenverlies, maar te weinig aandacht hebben gekregen:

De overgang naar de beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling klonk destijds aantrekkelijk, maar ondertussen kwam al het risico bij u te liggen. Een eindloonregeling biedt garantie, terwijl de beschikbare premieregeling geen garantie kent. Bij de beschikbare premieregeling wordt jaarlijks aan een pensioenverzekeraar een premie beschikbaar gesteld waarmee belegd wordt.


Verschillende gebeurtenissen in de wereld, zoals de internet bubble, 9/11, kredietcrisis en coronacrisis hebben effect op uw beleggingsresultaten. Ook de dalende rente heeft een desastreus effect op uw pensioen. Daarnaast zorgt de toenemende levensverwachting dat uw pensioen langer uitgekeerd moet worden. Deze risico’s zijn u wellicht indertijd wel verteld, maar uit de rechtspraak blijkt dat dit onvoldoende is geweest. De afbeelding hieronder toont het ontstaan van pensioenverlies als gevolg van de drie aspecten. 

                  null

Hoe ontstaat pensioenverlies voor u?

Door de overgang naar de beschikbare premieregeling bent u geconfronteerd met de volgende drie factoren: dalende rente, stijgende levensverwachting en dalend beleggingsrendement. Alle drie de factoren hebben een negatieve invloed op uw pensioenverwachting. 


In de praktijk blijkt dat de informatievoorziening over de risico's van de beschikbare premieregeling onvoldoende is geweest. Vooral de financiële gevolgen van de wijziging, ten aanzien van renteontwikkeling, levensverwachting en beleggingsrendement blijken onvoldoende te zijn doorgerekend. Uit recente jurisprudentie blijkt dat werknemers hierdoor niet 'welbewust' (te weinig informatie over mogelijke negatieve gevolgen) hebben ingestemd met de overgang. Van ‘welbewustheid’ kan pas sprake zijn wanneer u als werknemer op de hoogte bent gesteld van alle financiële risico's en consequenties van de beschikbare premieregeling voor uw uiteindelijke pensioenrechten. Dat is zelden het geval.


Voorbeeld ontstaan pensioenverlies

In 2005 kon u met € 100.000 opgebouwd pensioenkapitaal € 600 aan pensioeninkomen per maand kopen, zoals dat heet. Dit gebeurt zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. In 2020 kunt u met hetzelfde € 100.000 opgebouwd pensioenkapitaal maar € 300 aan pensioeninkomen per maand kopen.

In 2005                                                                    

€ 100.000 = € 600 pensioeninkomen per maand

In 2020

€100.000 = € 300 pensioeninkomen per maand

Pensioenverlies

€ 600 - € 300 = € 300 pensioeninkomen per maand

Gelukkig stopt het niet hier! Ons team van juristen en pensioendeskundigen gaat u helpen om uw pensioenverlies terug te halen! Bereken uw pensioenverlies, laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.


Hoe ontzorgen wij u?

Claimuwpensioenverlies.nl is opgezet aan de hand van een intensieve samenwerking tussen vooraanstaande pensioenadviseurs, Capaz Procesfinanciering, Daniels Huisman Advocaten en Ten Holter Noordam advocaten. Alle vier de partijen streven ernaar om uw belangen optimaal te behartigen.


Het enige dat u hoeft te doen, is ons de informatie verstrekken die we nodig hebben om uw zaak te behartigen. Meestal is het vrijblijvende telefonische intakegesprek hiervoor voldoende. Naar aanleiding van het gesprek houden wij u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent uw claim.


Wij betalen de kosten tijdens de bemiddeling. Wij gaan er vanuit dat hiermee een goed resultaat bereikt kan worden. Mocht dit toch niet lukken, zijn wij bereid om uw zaak tot aan de Hoge Raad te verdedigen en de kosten daarvoor te dragen.

  Hoe werkt de claim?

Bereken uw pensioenverlies

Mogelijk heeft u recht op meer pensioen dan u denkt. Dit heeft te maken met  het wijzigen van uw pensioenregeling. Met onze calculator kunt u met enkele gegevens uw pensioenverlies berekenen. Omdat elke situatie anders is raden wij u aan om vrijblijvend uw situatie telefonisch te bespreken. Laat daarom uw telefoonnummer achter na het berekenen van uw pensioenverlies en wij nemen contact met u op.

Vrijblijvende telefonische intake

Tijdens de vrijblijvende telefonische intake inventariseert u samen met één van onze juridische consultants uw persoonlijke situatie. We bespreken dan ook de mogelijk te ondernemen stappen.


Wat kunt u verder verwachten van ons?
  • Wij brengen in beeld welke pensioenwijzigingen hebben plaatsgevonden;
  • Wij vertellen u hoe een juiste wijziging en communicatie hoort te verlopen;
  • Wij controleren met u of de gemaakte berekening met behulp van onze calculator correct is;
  • Wij maken een eerste inschatting of u een verhaalbare pensioenclaim heeft;
  • Wij beantwoorden al uw vragen.


Benodigde gegevens voor de telefonische intake: 
  • Een recente opgave van mijnpensioenoverzicht.nl;
  • Een recent waardeoverzicht van uw beschikbare premieregeling;
  • Wie zijn de pensioenuitvoerders en werkgevers?

Overeenkomst

Na de telefonische intake kunt u bepalen of u een claim wilt starten. Graag nodigen we u uit op ons kantoor, zodat we verder in kunnen gaan op uw persoonlijke situatie en de mogelijke scenario's kunnen bespreken. Hierbij stellen wij het als doel om wederzijds vertrouwen te creƫren.


Zodra u besluit een claim te starten, tekenen we een overeenkomst met elkaar (alle betrokken partijen en uzelf).

Meer over onze werkwijze